Masterproef een onderzoek naar de inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk

Masterproef een onderzoek naar de inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk

16 juni 2022

Geachte

Ik ben Jana Jacobs, studente geneeskunde aan de KU Leuven, en doe i.k.v. mijn masterproef een onderzoek naar de inschatting van beslissingsbekwaamheid van adolescenten in de huisartsenpraktijk. Met deze studie wil ik voor een aantal factoren nagaan in welke mate ze een rol spelen bij het inschatten van de maturiteit van adolescenten, enerzijds door huisartsen en anderzijds door adolescenten zelf.

Ik ben dus op zoek naar huisartsen om deze anonieme online vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_51Gn0sF3vGZtZ5k

U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek; u kan wel, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan meer duidelijkheid omtrent de manier waarop maturiteit van adolescenten wordt ingeschat om zo eventueel tot een duidelijke regelgeving te komen.

Deze studie (MP019031) is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KULeuven.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jana Jacobs en Birgitte Schoenmakers​​

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?