Voorstelling

Voorstelling

Een huisartsenkring is een vereniging van praktijkvoerende erkende huisartsen die binnen een bepaalde aaneengesloten geografisch gebied hun beroepsactiviteiten uitoefenen.

De huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen van de regio, naar andere zorg- en welzijnorganisaties, de overheid, syndicaten, beroepsorganisaties, …

De huisartsenkring organiseert de wachtdienst van de huisartsen in de regio.

Historiek

2002: start verkennende gesprekken om kleine wachtkringen tot 1 grote huisartsenkring te vormen in de streek rond Lier:

2007: HPOvzw- Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw werd opgericht.

2013: Huisartsenwachtpost Pallieterland opent van waaruit de wachtdienst in het weekend en op feestdagen werd uitgevoerd.

2020: o.w.v. de pandemie wordt een test -en triagecentrum opgericht.
De weekwacht verloopt ook vanuit de wachtpost.

 

De Huisartsenkring Pallieterland is een vzw.

Bestuur

Volgende artsen vormen het Bestuursorgaan:
Voorzitter

Lynn Vercauteren

Voorzitter wachtpost

Jef Verstappen

Penningmeester

Ine Van Leeuw

Wachtverantwoordelijke

Sofie Peeters

Bestuurder

Marie Coenen

ICT-verantwoordelijke

Koen Meersmans

Bestuurder

Monique Van Ocken

Huisartsen Pallieterland
Bestuurder
Huisartsen Pallieterland
Bestuurder

Gebiedsomschrijving

Vandaag behoren de huisartsen van volgende gemeenten tot de Huisartsen Pallieterland:

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?