www.ikvindgeenhuisarts.be

www.ikvindgeenhuisarts.be

22 juni 2022

Dag collega’s,

 

Het structurele huisartsentekort in onze regio – maar ook in andere regio’s over heel Vlaanderen – is helaas een enorm probleem geworden!

We vertellen uiteraard niets nieuws.

Maar we voelen de druk ook sterk toenemen: honderden mensen mailen of bellen (soms echt huilend) naar de huisartsenkring.

Na vaak meer dan 10 praktijken gecontacteerd te hebben is de trieste conclusie: ik vind écht geen huisarts meer!

 

Collega’s geven aan dat het ook voor oplossingen met verdelingen volgens stratenplan (om de instroom te beperken en gelijk te verdelen) gevoelsmatig eigenlijk vaak al te laat is.

Dit zou op zijn minst gepaard moeten gaan met een engagement vanuit de overheden om het tij te doen keren. Of iets dat doet denken aan een lange termijn visie.

Elke nieuwe patiënt gaat ten koste van de kwaliteit van zorg van de huidige patiëntenpopulatie of van het mentaal welzijn van de huisarts zelf.

Bovendien blijven we zonder enig perspectief op veranderingen de lat telkens een beetje opschuiven en het signaal geven dat we dit als huisarts toch wel zullen blijven oplossen.

 

Maar we willen ook niet in stilte aan de zijlijn toekijken hoe een toenemend aantal burgers zonder een huisarts en diens kwalitatieve eerstelijnszorg (al zeggen we het zelf 😉) valt.

We willen onze stem en de stem van deze patiënten luid laten klinken!

Zo luid dat men hopelijk in de beleidskamers in Brussel het schrijnende van de situatie écht inziet.

 

Daarom hebben we vanuit HVRT volgende website gelanceerd:

www.ikvindgeenhuisarts.be

Hierop kan:

  • Iedereen die geen huisarts vindt (of waarvoor je eenmalig een uitzondering maakt, maar die er eigenlijk niet bij kan) zich registreren als patiënt zonder huisarts.
  • Iedereen die onze oproep een warm hart toe draagt en vindt dat huisartsen betere ondersteuning verdienen, ook de actie steunen!

Toegegeven, één wonderoplossing is er niet.

En misschien staan er tussen de voorgestelde oplossingen zaken die voor sommigen onder jullie toch niet evident lijken (wegvallen ongeschiktheidsattesten, taken delegeren naar verpleegkundigen,…)

Maar het probleem is er nu! Het effect van meer instroom (wat ook nodig zal zijn) in de opleiding zou je pas ten vroegste na 6 jaar kunnen merken.

In onze regio is 25% van de artsen in 2027 pensioengerechtigd.

We hebben nood aan een lange termijn visie, die rekening houdt met een veranderende zorgvraag, veranderende verwachtingen bij huisartsen, uitstroom en instroom van artsen op korte en lange termijn en die ervoor zorgt dat we vanuit sterk ondersteunde huisartsenpraktijken onze patiënten kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden!

En we hebben nood aan ademruimte op korte termijn om de vicieuze cirkel te doorbreken en onze zorg hier en daar te reorganiseren!

 

Dus laat gerust vrienden, familie, patiënten, fans, toevallige voorbijgangers… onze actie ondersteunen. Hoe meer stemmen, hoe krachtiger het signaal!

En vraag elke patiënt die je moet teleurstellen of waarvoor je die dag wél een uitzondering maakt, om zich te registreren en er hopelijk voor te zorgen dat de ministers zich toch even verslikken tijdens de krantenpauze.

Het is tijd dat we als huisartsen met 1 stem spreken, ons verenigen in wat ons verbindt (de passie voor ons fantastisch beroep) en laten horen dat het écht anders moet!

Een goed onderbouwde eerstelijnszorg bespaart enkel door er niet op te blijven besparen. Maar dat besef lijkt soms erg ver weg!

Samen kunnen we de druk opvoeren en ervoor zorgen dat onze job rijk en veelzijdig blijft, zonder daarvoor zelf aan levenskwaliteit in te boeten!

 

Spread the word!

Team HVRT

Dr. Wim Schippers

Voorzitter HVRT

 

)  0479 21 34 77

– Campus Blairon 410 – 2300 Turnhout

* voorzitter@hvrt.be

ü  www.hvrt.be

0421 904 468

RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

 

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?