Gereduceerde opnamecapaciteit Heilig Hartziekenhuis Lier

Gereduceerde opnamecapaciteit Heilig Hartziekenhuis Lier

24 juni 2022
Categorie: ,

Geachte collegae,

Beste mensen,

De zorg is op dit moment een van de sectoren met het grootste personeelstekort.  Helaas wordt ook ons ziekenhuis hiervan niet geheel gevrijwaard.  Bij vele mensen is de “zorg-batterij leeggelopen” op de COVID-19-pandemie; afwezigheden nemen toe of mensen verlaten de zorg.

Om veilige zorg te kunnen garanderen voor onze patiënten én uit respect voor het zorgpersoneel, heeft de directie een gefaseerd zomerplan uitgewerkt om deze neerwaartse spiraal adequaat halt toe roepen.  Dit plan start met een gereduceerde opnamecapaciteit voor de interne en geriatrische afdelingen, een noodzakelijke eerste stap.  In tweede tijd zullen de bestaande zorgteams bijkomend worden ondersteund.

Het afschalen van de opnamecapaciteit geldt vanaf heden en alvast tot en met eind augustus.

We wensen u te bedanken voor uw begrip.

i.o.v. dr. J. Debeuf

Hoofdarts

Met vriendelijke groeten,

Hilde Hofman

Diensthoofd Patiëntenbegeleiding

Stafmedewerker Transmurale Samenwerking

03/491.24.55

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?