Verkiezing van de leden Algemene Vergadering Domus Medica 2022

Verkiezing van de leden Algemene Vergadering Domus Medica 2022

9 juni 2022
Categorie:

Verkiezing van de leden Algemene Vergadering Domus Medica 2022
Kandidaatstelling

Beste collega
Van 21 tot 28 oktober 2022 geeft Domus Medica haar leden de kans om via interne
verkiezingen de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering te kiezen.
Hiervoor willen we een oproep doen naar kandidaten om in ons heterogeen
huisartsenlandschap op te staan en mee verantwoordelijkheid te nemen om een gezond
evenwicht in onze vereniging te waarborgen: evenwicht tussen kringondersteunend,
beleidsvertegenwoordigend, kwaliteitsbevorderend en wetenschappelijk onderzoekend
veldwerk. Iedere huisarts die lid is van Domus Medica is een mogelijke kandidaat.
De verkiezingen van de Effectieve Leden worden georganiseerd op niveau van de provincies.

De vijf kieskringen worden gedefinieerd, zijnde:
• Antwerpen
• Brussel/Vlaams Brabant
• Limburg
• Oost-Vlaanderen
• West-Vlaanderen

De Algemene Vergadering zal samengesteld worden uit maximaal zestig Effectieve Leden
evenredig te verdelen over de vijf provinciale kieskringen op basis van het aantal
kiesgerechtigde leden per provinciale kieskring.
• Op de website van Domus Medica vindt u een overzicht van de provinciale kieskringen.
• Er kan enkel een stem uitgebracht worden op de kandidaten van de eigen provinciale
kieskring.
• Om Effectief Lid te zijn dient de kandidaat minstens één geldige stem behaald te hebben.
Het volledig kiesreglement vindt u op de website van Domus Medica.
We verwachten van de kandidaten:
• Het doel, de missie en de visie van de vereniging onderschrijven.
• U treedt op als ambassadeur van Domus Medica.
• Net als de bestuurders, directie en medewerkers van de vereniging handelt u eerlijk en in
goed vertrouwen in het belang van de organisatie.
• Een engagement voor 4 jaar waarbij verantwoordelijkheidszin, open geest, respect en
daadkracht centraal staan.
• Het vervullen van een liaisonfunctie tussen Domus Medica en de huisartsenkring.
• Deelnemen aan minimaal 2 algemene vergaderingen per jaar.
pagina 2 van 2

Hoe kandidatuur indienen?
Uiterlijk op 28 augustus 2022 moeten alle kandidaturen ingediend zijn.
Kandidaturen kunnen ingediend worden op één van volgende manieren:
– webformulier dat via deze link kan ingevuld en verstuurd worden
of
– het formulier in bijlage ingevuld versturen naar verkiezingenAV@domusmedica.be
of
– per aangetekende post (poststempel geldt als bewijs) naar:
Domus Medica
t.a.v. Kiescomité
Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

Elke kandidaat kan zich, indien gewenst en mits zijn/haar goedkeuring op de website
voorstellen met een foto en bijkomende informatie om zijn/haar kansen op stemmen te
verhogen. Via het webformulier kan dit rechtstreeks. Voor de andere formulieren zal dit
manueel overgezet worden door een medewerker van Domus Medica indien de kandidaat
zijn/haar toestemming gegeven heeft.

Na verificatie van de verkiesbaarheidsvoorwaarden door het bestuursorgaan zullen de finale
kieslijsten per provincie gecommuniceerd worden begin oktober.
Het bestuursorgaan wenst nogmaals te benadrukken dat een kandidaat, indien verkozen,
ook effectief zijn/haar mandaat dient op te nemen.
De verkiezing zelf zal elektronisch doorgaan van 21 tot 28 oktober en dit onder toezicht van
een gerechtsdeurwaarder. De resultaten van de verkiezing zullen na het afsluiten van de
periode voor het uitbrengen van de stemmen en na controle door de gerechtsdeurwaarder
bekend gemaakt worden via de website van Domus Medica.
We hopen u hiermee van dienst te zijn en hopen u talrijk te verwelkomen als lid van de
algemene vergadering en dit vanaf 3 december 2022.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuursorgaan van Domus Medica,

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter

Bron: Oproep kandidaatstelling algemene vergadering – 300522

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?