Oproep huisartsenpraktijk als vindplaats GGZ

Oproep huisartsenpraktijk als vindplaats GGZ

20 mei 2022

Beste,

In de nieuwe conventie voor eerstelijnspsychologen (ELP) komt een uitbreiding van het aanbod en de financiering van psychologische zorg in de eerste lijn. Meer informatie over deze financiering kan u hier vinden.

Deze psychologische zorg is voor personen met (risico op) lichte tot matige psychische problematieken. Via preventie, vroeg-detectie en -interventie kan escalatie van problemen verhinderd worden.. Er wordt speciale aandacht besteed aan kwetsbare doelgroepen die het meeste getroffen zijn door COVID-19 zoals jongeren, senioren, …

Om de drempel tot psychologische zorg voor deze kwetsbare doelgroepen te verlagen wordt “vindplaats gericht werken” gepromoot. De klinisch psycholoog/orthopedagoog gaat zoveel mogelijk outreachend werken in de directe leefomgeving van de zorggebruiker.

Huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra worden gezien als een ideale “vindplaats”.

Huisartsen kunnen hun praktijk openstellen voor een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog, als zelfstandige of in loondienst (min 8 uur per week).

In ruil voor het ter beschikking stellen van een lokaal, kan u terugbetaalde, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychologische zorg aanbieden aan uw patiënten.

Indien u hiervoor interesse heeft kan u contact opnemen met het netwerk Geestelijke gezondheidszorg uit uw regio voor meer informatie. (contactgegevens staan onderaan)

Hoewel het aanbod sinds januari 2022 geactiveerd is, zal er een uitgebreidere informatiecampagne naar de individuele huisartsen volgen wanneer het eerstelijnspsychologische aanbod in alle regio’s voldoende groot is. Op de website van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg van uw regio, kan u nu al regionale informatie vinden.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Domus Medica vzw

Contact: charlotte.sercu@domusmedica.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Contact: sarah.morsink@health.fgov.be

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?