Medisch Intake Zorgpunt MIZ voor ontheemden uit Oekraïne

Medisch Intake Zorgpunt MIZ voor ontheemden uit Oekraïne

17 mei 2022
Categorie:

In het Medisch Intake Zorgpunt – MIZ – kunnen ontheemden uit Oekraïne
terecht voor de opmaak van een basis medisch dossier.

Oekraine – Folder MIZ

De preventie van infectieziekten is cruciaal voor de algemene volksgezondheid en de
gezondheid van de ontheemden in het bijzonder. Preventieve screening is nodig.
Verpleegkundigen zullen met de hulp van een tolk vragen stellen voor de opmaak van een
basis medisch dossier. Zo nodig worden zij doorverwezen naar de juiste
dienst/zorgverlener i.f.v. de noodzaak en hulpvraag, in samenspraak met een arts.
I.k.v. screening tuberculose worden zij mogelijks doorverwezen voor een RX van de longen.
De oppuntstelling van de nodige vaccinaties wordt besproken en kan eventueel gestart
worden.
Daarna kunnen zij met dit dossier terecht in de reguliere huisartsenpraktijk in de gemeente
waar zij verblijven wanneer er een huisarts nodig is.

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?