Intervisie palliatieve zorg in Lier

Intervisie palliatieve zorg in Lier

6 oktober 2022

Beste collega,

 

misschien vraagt u zich wel eens af: palliatieve zorg is soms heel lastig als arts, en ik wil eens spreken met collega’s om te zien hoe zij met die knelpunten omgaan ?

Of stelt u zich de vraag: ben ik nu de enige die het antwoord voor deze moeilijkheid niet kan vinden in mijn vakboeken ?

Er zijn vele mogelijkheden om u als arts verder te ontwikkelen in het domein van de palliatieve zorg.

Een van die mogelijkheden is INTERVISIE. Samen met een aantal collega’s (7 à 10) vormt u een vaste groep, die op geregelde tijdstippen bij elkaar komt. Aan de hand van concrete ervaringen wordt samen een leerproces opgezet. Uiteraard zorgt zo’n groep van ‘vertrouwde’ collega’s  voor een goede basis voor gesprek en overleg, maar vooral ook voor veiligheid om lastige thema’s uit de zorg en je eigen praktijk te bespreken.

De begeleiding van zo’n groep ligt in de handen van een psycholoog met ruime ervaring in palliatieve zorg, maar ook in de begeleiding van groepsprocessen.

 

De intervisor: Silvia Peeters

Klinisch psycholoog, systeemtherapeut en intervisor. Momenteel verbonden als docent en onderzoeker aan Karel De Grote Hogeschool en coördinator van Postgraduaat palliatieve zorg.

Ik heb reeds meer dan 15 jaar ervaring en expertise opgebouwd in de palliatieve zorg. Als netwerkpsycholoog binnen het netwerk Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, als psycholoog in Palliatief Support team in AZ Nikolaas en binnen de palliatieve eenheid AZ Nikolaas. Als psycholoog in het multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA, UZA) voor de cluster gastro-enterologie, en als psycholoog in het neuromusculair referentiecentrum (NMRC, UZA). Als onderzoeker was ik aan de Universiteit van Antwerpen verbonden rond de implementatie van het zorgpad palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk.

In mijn loopbaan werd voor mij zowel vanuit het werkveld als vanuit onderzoek heel erg duidelijk hoe belangrijk, helpend en deugddoend intervisie kan zijn voor artsen, van huisarts tot specialist. Maar wat vooral duidelijk werd was het gebrek aan structurele inbedding van dit aanbod aan artsen. Tijd om daar mee verandering in te brengen.

 

 

Deze groepen komen bij elkaar op een vaste locatie, en op vooraf vastgelegde momenten.

Dit najaar starten we met een nieuwe groep in Lier en zijn we nog op zoek naar een aantal geïnteresseerden. Deze wordt begeleidt door Silvia Peeters, psychologe met ruime ervaring in palliatieve zorg. De intervisie palliatieve zorg vindt plaats in het ziekenhuis te Lier, telkens op een woensdagavond.

Volgende data hebben wij hiervoor voorzien telkens van 20-23u:

Woensdag 9 november

Woensdag 14 december

Woensdag 15 februari

Woensdag 19 april

Woensdag 21 juni

 

Wat geven we nog mee:

  • De kostprijs van een intervisiebeurt bedraagt 70 euro.
  • Voor deze intervisiebeurten wordt accreditering gegeven.

Praktisch:

  • Voor inschrijving, gelieve contact op te nemen met mevrouw Nathalie Hamaide van Palliatieve Zorg Vlaanderen via n.hamaide@palliatievezorgvlaanderen.be of 02/255.30.40. Voor de sessies van dit jaar gelieve voor 15 oktober 2022 contact op te nemen.
  • Uw kandidatuur wordt doorgegeven aan de begeleider van de groep waaraan u wil deelnemen. Zij/hij neemt verder contact met u op.

 

Collegiale groeten,

Dr Bert Leysen

Lokaal contactpersoon intervisie palliatieve zorg

 

 

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?