Het gebruik van professionele tolken in de huisartsenpraktijk

Het gebruik van professionele tolken in de huisartsenpraktijk

22 september 2022

Beste collega,

 

Ik ben huisarts in opleiding en graag maak ik u enthousiast voor het invullen van een enquête kaderend binnen mijn masterthesis rond het gebruik van professionele tolken in de huisartsenpraktijk.

Wat maakt dit onderzoek zo relevant?

Tijdens uw consultaties komt u waarschijnlijk in aanraking met patiënten of hun familie die de voertaal of een gemeenschappelijke alternatieve taal (vb. Engels) niet of onvoldoende spreken of begrijpen. Hierdoor ontstaat een taalbarrière. Arts of patiënt kunnen zich hierdoor onvoldoende uitdrukken en miscommunicatie kan optreden. Uit onderzoek weten we dat het gebruik van professionele tolken zorgt voor meer kwaliteit in de zorg.

Dit is de eerste grootschalige bevraging bij Vlaamse huisartsen rond dit thema. Aan de hand van dit onderzoek kan nagegaan worden wat de noden zijn bij Vlaamse huisartsen om het gebruik van een professionele tolk te stimuleren.

Ook indien u weinig of geen gebruik maakt van professionele tolken, willen we u vragen om deze vragenlijst toch in te vullen.  

Indien u niet wenst deel te nemen, mag ik u vragen om toch de link te openen en kort enkele vragen in te vullen. Dit is ook waardevolle informatie voor het onderzoek.  

 

Het invullen van de enquête duurt 5 à 8 minuten. Klik hier om de enquête te starten.

Op het einde van de enquête vindt u enkele praktische tips voor de organisatie van taalondersteuning in de huisartsenpraktijk.

 

Hartelijk dank voor uw enthousiasme en medewerking.

 

Deze enquête kadert binnen een MaNaMa thesis huisartsgeneeskunde van HAIO Hannah Keymeulen onder leiding van promotor Prof. Dr. Stéphanie De Maesschalck en werd goedgekeurd door de ethische commissie UGent.

 

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?