Uitnodiging interview mbt Alzheimer

Uitnodiging interview mbt Alzheimer

5 april 2022

Beste artsen,

Wij contacteren u in het kader van een nieuwe grootschalige onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’, uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent): https://www.leidraadeuthanasie.be/

Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan een kort individueel online interview (max. 90 min) waarin wij u enkele vragen stellen over uw ervaringen en ondersteuningsnoden bij het begeleiden en ondersteunen van patiënten en hun naasten bij euthanasie. Het interview zal verlopen via het platform Whereby. U heeft dus geen persoonlijk account nodig.

Indien u wilt deelnemen, schikken wij ons graag naar uw agenda. U kunt uw interesse in deelname laten blijken via:

Uw medewerking aan deze interviewstudie zorgt ervoor dat we een beter inzicht kunnen verwerven in hoe u als arts beter begeleid en ondersteund kan worden in de euthanasiepraktijk. Resultaten zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van een praktijkleidraad voor artsen die focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

De studie werd goedgekeurd door het overkoepelende Ethisch Comité van UZ Brussel – Vrije Universiteit Brussel.

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?