Studie FOD Volksgezondheid: inschatting VTE artsen

Studie FOD Volksgezondheid: inschatting VTE artsen

24 oktober 2022

Beste dokter,

De FOD Volksgezondheid, Cel Planning heeft een studie uitgeschreven rond een verbeterde inschatting van een voltijds equivalent (VTE) arts met een zelfstandig professioneel statuut in België.

Deze studie is een eerste stap naar een optimalisatie van het planningsmodel voor het aantal artsen in België. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de essentiële elementen binnen het doktersberoep en binnen de berekening van het voltijds equivalent van een arts in België, is er een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst werd op verzoek van de Planningscommissie van de FOD Volksgezondheid uitgevoerd door IM Associates.

Op vraag van het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid, zal in deze vragenlijst ook gepeild worden naar de werklast van artsen in België, o.a. in navolging van de Covid-19-epidemie.

Indien u graag deelneemt aan deze studie en de vragenlijst wilt beantwoorden, kan u op onderstaande link klikken:

https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

De vragenlijst dient ingevuld te worden voor 6 november 2022.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gert Merckx
Domeinverantwoordelijke kringen
Domus Medica

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?