Masterpaper survey: De aanpak van problematisch cannabisgebruik bij jongeren in de huisartsensetting

Masterpaper survey: De aanpak van problematisch cannabisgebruik bij jongeren in de huisartsensetting

5 september 2022

Beste arts,

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een onderzoeksproject uitgevoerd in het kader van de masterproef van Louise Le Borgne, masterstudente geneeskunde aan KU Leuven. Dit onderzoek peilt naar de kennis rond en de aanpak van problematisch cannabisgebruik bij jongeren in de huisartsensetting. Door het delen van uw kennis en ervaringen, draagt u bij tot het verkrijgen van inzicht in de huidige stand van zaken en knelpunten in de huisartsenpraktijk wat betreft deze belangrijke problematiek. Ook indien u niet vertrouwd bent met dit onderwerp of niet in contact komt met patiënten die cannabis gebruiken, zijn uw antwoorden waardevol voor dit onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en het invullen van deze vragenlijst zal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Onderstaande link verleent u toegang tot het invullen van de survey:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25eDyA51iZBBt8W

Bij deze garandeer ik u dat:

  1. U te allen tijde uw deelname aan het onderzoek kunt stopzetten zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven en zonder bijkomende nadelige gevolgen.
  2. Uw anonimiteit gegarandeerd wordt doorheen elke fase van dit onderzoek en persoonlijke gegevens in geen geval worden bewaard of zichtbaar zijn voor de onderzoeker.

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact opnemen via louise.leborgne@student.kuleuven.be of birgitte.schoenmakers@kuleuven.be

Van harte bedankt voor uw bijdrage aan dit onderzoek,

Louise Le Borgne, Masterstudente geneeskunde KU Leuven
Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers, Promotor

 

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?