Hepatitis onbekende oorzaak bij kinderen

Hepatitis onbekende oorzaak bij kinderen

13 mei 2022
Categorie:

Op 6 april 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk (VK) een toename van het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen. Hierop volgend hebben ook andere landen gevallen gemeld sinds 1 oktober 2021. Op 4 mei bedroeg het totale aantal gemelde gevallen 145 in het VK, 91 in 14 EU-landen en 54 elders.

De gevallen worden gekenmerkt door verhoogde transaminasespiegels (ALT en/of AST > 500 IE/L) en vaak door icterus. In sommige gevallen was verzorging in gespecialiseerde eenheden nodig en in enkele gevallen werd een levertransplantatie verricht.

De oorzaak van de hepatitis is onbekend. De virussen die gewoonlijk hepatitis veroorzaken (hepatitis A, B, C, D en E virussen) werden in geen van de gevallen gedetecteerd. Een infectieus agens, in het bijzonder een adenovirus (type 41F) met (nog onbekende) cofactor, is momenteel de meest waarschijnlijke hypothese, maar ook andere o.a. toxische oorzaken worden onderzocht.

 

Ook in België werd een risico analyse uitgevoerd en is aan kinderartsen en infectiologen gevraagd alle waarschijnlijke gevallen aan de regionale gezondheidsautoriteiten te melden. De gevalsdefinitie voor een waarschijnlijk geval is: “Een kind (tot en met 16 jaar) met acute hepatitis en verhoogde transaminasen (AST en/of ALT > 500 IE/L), bij wie hepatitis A tot en met E is uitgesloten, met een eerste ziektedag vanaf 1 oktober 2021”.

Tot 11 mei werden 9 waarschijnlijke gevallen (8 in Vlaanderen) gemeld, en 3 mogelijke gevallen (waarbij hepatitis E niet kon worden uitgesloten, 2 in Vlaanderen). De labo’s bezorgen een overzicht over het aantal gevallen beantwoordend aan de gevalsdefinitie sinds 2019, zodat kan worden vastgesteld of er een verheffing is in België.

Aangezien de etiologie onbekend is, kunnen in dit stadium nog geen aangepaste controlemaatregelen worden aanbevolen.

 

Vriendelijke groet,

 

Irma Kemper
Team eerste lijn

 

Vlaamse overheid

AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

Niet bereikbaar op woensdag

eerstelijn@vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
www.zorg-en-gezondheid.be

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?