Medische verkiezingen – info

Medische verkiezingen - info

6 juni 2023
| 0:00
Categorie: Stemming
Aan de hand van de verkiezingsresultaten worden de vertegenwoordigers van de artsen aangeduid die de komende vijf jaar zullen zetelen in verschillende organen van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.
359949305_500
Info
Datum: 6 juni 2023 | 0:00
Locatie: 
Online, 

Log in met uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord.

Nog geen Login?